Nyheter

Nya Microsoft Teams kommer att installeras som standard

Användare kan installera nya Teams med hjälp av växlingsreglaget Prova nya Teams eller låta administratören massdistribuera ut ändringen till alla i organisationen. 

Här finns mer information att läsa om hur man uppdaterar till nya Teams: https://learn.microsoft.com/sv-se/microsoftteams/new-teams-deploy-using-policies?tabs=teams-admin-center