Nyheter

Office 365 i Windows 7

Som vi har berättat tidigare kommer Microsoft att upphöra med sin support för Windows 7 den 14 januari 2020.

Kunder som använder Office 365 är skyldiga att hålla sig uppdaterade enligt service- och systemkraven för tjänsten. Det inkluderar att tjänsten används i ett operativsystem som får support. Office 365 kan på sikt få problem med prestanda och tillförlitlighet om det används i ett gammalt operativsystem och därför rekommenderar Microsoft alla att byta operativsystem så fort som möjligt.

Men Microsoft förstår att vissa kunder kommer behöva mer tid för att migrera till ett nytt operativsystem. Därför kommer de att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för Office 365, även om man använder Windows 7, ända till januari 2023. Dock kommer inte några nya funktioner att uppdateras. Microsoft kommer med mer information i januari 2020 om hur man får säkerhetsuppdateringarna för Office 365 i Windows 7.