Nyheter

Pålitlig IT sedan 1993 - Griffel firar 25 år

Den 20 september i år fyller Griffel 25 år som bolag. 25 år i en bransch som har varit och är under en ständig utveckling tyder på både en strategisk långsiktighet men också på en nyfikenhet att våga satsa på nya tekniker och områden.

 

Griffel grundades 1993 av 5 studiekamrater med det gemensamma intresset IT och företaget skaffade sig rätten att bli Apple-återförsäljare till bl.a. skolor, vilket ledde till att bolagsnamnet Griffel Data kläcktes.

 

Redan 1997 erbjöd Griffel sina kunder Internettjänster via en modempool på Kungsgatan i Växjö, vilket var tekniken som gällde då. Internettjänster blev snabbt basen i verksamheten och idag når vårt fibernät ut till de flesta företag i Växjöregionen. Vi har även egen aktiv utrustning i flera stadsnät i södra Sverige, bl.a. i Kalmar, Karlshamn, Jönköping och Göteborg. I en expansiv stad som Växjö sker utbyggnaden av vårt fibernät naturligt i den takt staden växer och där nya industriområden etableras vill vi kunna erbjuda våra tjänster.

 

Vårt nyaste affärsområde Verksamhets-IT tillsammans med våra servertjänster knyter ihop säcken i erbjudandet till våra kunder och vi blir därmed den helhetsleverantör av IT-drifttjänster som våra kunder efterfrågar. När vi nu åter erbjuder datorer till våra kunder kan man säga att cirkeln är sluten fast idag består våra leveranser av datorer nästan enbart av PC med Windows som operativsystem.

 

Griffel idag 2018 är ett företag som behåller sin nyfikenhet på nya tekniska lösningar inom säkerhet, Wifi, molntjänster, IoT, machine learning etc. men samtidigt med en mogen större organisation och erfarenhet vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsatt kunna erbjuda moderna pålitliga IT-lösningar till våra kunder även i framtiden. 

 

Magnus Andersson, VD