Nyheter

Risk- och Sårbarhetsanalys

Har ert företag kontroll på vilka risker er IT-miljö ställs inför? Vilka konsekvenser får ett driftstopp, intrång, eller ett kryptovirus som förhindrar åtkomsten till hela eller delar av er IT-miljö? Saknar beslutsfattare och verksamhetsansvariga i er organisation ett strukturerat säkerhetsarbete?

Då är Griffels risk- och sårbarhetsanalys rätt väg för att snabbt och effektivt komma igång med säkerhetsarbetet.

Det finns flera skäl till att företag och organisationer bör göra en risk- och sårbarhetsanalys på sin IT-miljö. Det främsta skälet är naturligtvis för att skapa en objektiv bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns för den aktuella IT-miljön, nu och i framtiden. Ett annat skäl är att minimera risken för att något ska inträffa och om det ändå händer, minimera konsekvenserna.

Nyfiken? Kontakta oss om du vill veta mer!