Nyheter

UC tilldelar Griffel utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag

Griffel har tilldelats utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag från UC. Certifikatet visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag för bokslutsåret 2020. Omsättning, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av parametrarna som har analyserats av UC.

Endast ett fåtal av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag. Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och kraftigt. De växer i omsättning (och ofta vinst) samt är framgångsrika.