Akut servicearbete 10 maj av underleverantör

Vår underleverantör Net@Once kommer att behöva utföra ett akut servicearbete i natt och detta kommer att påverka internettrafiken till viss del för några av våra kunder. Vi beklagar det besvär som detta eventuellt orsakar er. 

Starttid: 00:01

Sluttid 05:00