Driftstörning

16:15 - Enligt vår leverantör har inga störningar upplevts sedan 14:30. Vi avslutar detta ärende.

15:00 - Ingen ny information. Trafiken är ännu ej stabil.

14:15 - Trafiken går lite upp & ner. Vår underleverantör meddelar att deras nod i Växjö är drabbad.

13:45 - En av Griffels underleverantörer har en driftstörning vilket drabbar kunder i olika delar av landet. Felsökning pågår.