Driftstörning 4 maj

Kl 14:46 Driftstörningen ska nu vara löst

Kl 13:36 Uppdatering från Wexnet: Felsökning pågår fortfarande. 

Kl 11:30 Wexnet meddelar följade: Vi har förnärvarande en driftstörning som påverkar vissa statiska kunder med fast IP adress och deras Internettjänst. Felet uppstod i samband med en omstart av en redundant central utrustning. Tekniker jobbar på att åtgärda felet.

Kl 10:21 En del av våra kunder som går via Wexnet kan för närvarande uppleva problem med nätverket. Felsökning pågår.