Planerat arbete Gothnet i Göteborg 18 januari

Vår underleverantör Gothnet har meddelat att de tänker utföra ett planerat arbete på nätstationen 18 januari, arbetet ska inte påverka driften men vi väljer ändå att informera om detta arbete. 

Starttid: 2021-01-18 Kl 07:00

Sluttid: 2021-01-18 Kl 09:00