VEAB har ett planerat arbete vid Norremark onsdag 13 mars

VEAB har ett planerat arbete onsdag 13 mars och detta kommer att innebära ett strömavbrott där vi har vår utrustning i området. 

Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för en störning i internettrafiken för våra kunder på Norremark.

Avbrottet kommer att vara mellan kl 17-19