2022-04-05 - Driftstörning Internet

05 april 2022

10:55 Felet åtgärdat. Trafikflödet normalt.

10:20 Vår underleverantör fortsätter felsökning. Griffel har lagt om trafiken och påverkan bör vara begränsad.

09:40 En av Griffels internetleverantörer har en driftstörning. Felsökning pågår.