Akut servicearbete av Bahnhof 28 mars

Vår underleverantör Banhhof  behöver göra ett akut servicearbete i natt. Detta kan påverka nätverksleveransen till våra kunder i Göteborg, Jönköping och Karlshamn.

    Start: 2018-03-28 05:00

    Stop: 2018-03-28 06:00

    Beräknad nedtid: 1 timme