Akut servicearbete Wexnet

17 maj 2019

Kl 14:15 Problemet ska vara löst och alla ska ha tillbaka sin uppkoppling.

Kl 14:00 Problemet kan forsatt pågå, ingen sluttid har givits för närvarande.

Kl 13:08 Enligt senaste information från Wexnet kan problemen med internetuppkopplingen fortgå i en timme till.

Kl 12:30 Vår underleverantör Wexnet behöver göra ett akut servicearbete som kan påverka internetuppkopplingen till och från för vissa kunder.

Starttid: 12:40

Beräknad nedtid 20 minuter