Problem med delade postlådor i Microsoft 365

12 september 2023

 

Kl 08:15 Just nu har vi en driftstörning gällande "Delade mailkorgar", Microsoft skriver på sina sidor:

"Users may not see shared mailboxes appearing in the Outlook desktop client" 

Enligt Microsoft så kan man testa att använda webmailen istället.

https://support.microsoft.com/sv-se/office/%C3%B6ppna-och-anv%C3%A4nda-en-delad-postl%C3%A5da-i-outlook-p%C3%A5-webben-98b5a90d-4e38-415d-a030-f09a4cd28207

Kl 09:15 Current status: Ater further investigation, we've identified a potential recent change that may be the culprit for this impact. We're disabling the aforementioned change to confirm our findings and remediate impact.

Kl 13:00 Microsoft skriver följande 
Slutlig status: Vi har bekräftat att implementeringen av korrigeringen har slutförts. Dessutom har vi verifierat i våra interna miljöer och fått bekräftelse från några berörda användare att påverkan har åtgärdats. Nästa steg: - Vi granskar våra uppdateringsprocedurer för att förstå varför påverkan på delade postlådor inte fångades under testfasen. Detta kommer att göra det möjligt för oss att proaktivt driva tjänsteförbättringar, identifiera liknande problem i framtiden och förbättra våra uppdateringsprocedurer.