Driftstörning Älmhult

19 maj 2023

20:00 - Fibern lagad och trafiken åter igång.

19:00 - Reparationer pågår. Uppskattad åtgärdstid ca. tre timmar.

16:30 - Felet till slut lokaliserat. Arbete med åtgärd pågår.

14:15 - Arbete pågår under fredag eftermiddag och kväll.

13:30 - Griffel samarbetar vidare med leverantör för att närmare hitta felet.

11:30 - Tekniker utför fibermätningar vilka ska analyseras av Griffels leverantör. Ärende eskaleras.

09:00 - Ytterligare eskalering av ärende hos våra underleverantörer samtidigt som omläggning planeras.

06:30 - Arbetet med att åtgärda gårdagens driftstörning fortsätter under fredagen. Dessvärre berörs alla våra kunder i Älmhult av detta.