Driftstörning - Älmhult, Alvesta och Ljungby

18 augusti 2021

2021-08-19

17:45 - Samtliga förbindelser är åter i trafik. Rapporteringen avlutas.

17:15 - Trafik börjar återigen fungera för flertalet förbindelser.

16:30 - Uppskattad tid för färdigställande 20:00.

13:30 - Omfattande arbete och därmed inga klara besked om färdigställande. Uppskattningen är att arbete kommer att fortgå under hela kvällen.

11:50 - Arbete med att laga skadan pågår.

09:40 - Vår underleverantör återkopplar och skickar ut tekniker för reparation. Ingen klartid meddelad.

08:40 - Ny kontakt med underleverantör på tidig morgon. Fortfarande ingen klartid.

 

2021-08-18

20:45 - Griffels underleverantör har nu lokaliserat skadan och planerar för reparation. Tyvärr ingen tid för färdigställande.

15:10 - Arbetet med kabelskada beräknas fortgå under kvällen. Vi har fortfarande ingen tid för när skadan kan vara reparerad.

13:50 - Dessvärre ännu ingen tid när felet kan vara avhjälpt.

12:05 - Underleverantör meddelar avbrott på fiberkabel. Just nu ingen tid för åtgärd men arbete pågår.

11:20 - Arbetet med felsökning fortgår.

10:30 - Driftstörning som drabbar kunder i Älmhult, Ljungby, Alvesta och Agunnaryd. Felsökning pågår.