Driftstörning - Internet

12 november 2021

14:06 - Felet åtgärdat.

13:20 - Arbete pågår. Ingen meddelad åtgärdstid.

12:50 - Leverantör har felsökt och meddelar att det är en större driftstörning. Ännu ingen åtgärdstid. Griffels internettrafik går nu över andra förbindelser men vissa kunder kan uppleva längre svarstider.

12:15 - En av våra större leverantörer har en driftstörning som kan påverka internettrafiken för flertalet kunder. Felsökning pågår. Mer info kommer.