Driftstörning- Microsoft tjänst för utgående epost

11 oktober 2023

08:20

Problemet löst under natten

16:30
Microsoft håller på att implementera en testlösning i sin utvecklingsmiljö, de förväntar att kunna ha en lösning och tidsetimering till deras nästa informationsuppdatering,

15:00
Microsoft har hittat att felet beror på en serviceuppdatering som inteallerade igår. Denna påverkar deras anti-spam regler och gör att flertalet IPadresser fastnar i deras tjänst.
Problemlösning pågår.

12:20
Microsoft meddelar att de identifierat att IP adresser oväntat fastnar i deras spamfilter. 
Problemlösning pågår

11:50
Problemet ligger i att alla utgående mail där mottagaren har ett Microsoft 365-konto så hamnar detta i kö. Dessa är i nuläget kraftigt försenade.

Man märker av detta bl.a genom att mail som skickas via skanner/skrivare, lönesystem mm eller liknade inte kommer fram. 

Internt inom Microsoft 365 fungerar allt som vanligt.

11:00
Microsoft har just nu en drftstörnming som gör att viss epost köas upp. 
Detta gör att mail som skickas från skrivare/skannrar och system som använder denna köas upp och inte levereras.
Felsökning pågår.