Planerat arbete 30 juni i Jönköping

Griffel har ett planerat arbete som kommer att påverka internetleveransen för kunder i Jönköping.

Starttid: Kl 19:00

Sluttid: Kl 20:00

Beräknad nedtid: 10 minuter