Planerat arbete i Nybro 20 februari

20 februari 2019

Under hösten har Nybro kommun byggt om en bro och nu återstår att lägga alla ledningar tillbaka i bron. Detta arbete kommer att utföras 20 februari mellan kl 05:00 - 07:00

Denna åtgärd kommer att innebära att internetförbindelsen för våra kunder i Nybro kommer att brytas:

Onsdag 20 februari mellan kl 05:00 - 07:00