Planerat arbete med det trådlösa nätverket 8 december

Vi har ett planerat arbete den 8 december för underhåll på det trådlösa nätverket. 

Detta kan orsaka kortare avbrott i nätleveransen.

Starttid: Kl 14:00