Planerat arbete med det trådlösa nätverket natten mellan 20-21 november

Vi har ett inplanerat underhållsarbete på den trådlösa tjänsten natten mellan 20 och 21 november, detta kommer att innebära att det kan bli kortare avbrott i det trådlösa nätverket under tiden.

Starttid: Kl 22:00

Sluttid: Kl 05:00