Planerat arbete Wexnet 11 november

Under natten till onsdagen den 11 november kommer Wexnet att genomföra ett planerat nattarbete. 

Våra kunder som går via Wexnet kan få en påverkan på sin anslutning i form av avbrott.

Starttid: 2020-11-11 Kl 00:00

Sluttid:  2020-11-11 Kl 05:00