Planerat arbete Wexnet 24 maj

23 maj 2019

Wexnet meddelar följande:

Under de arbeten som genomförts tidigare i veckan för att få bukt med de hastigt uppkomna problemen i vårt nät, hann vi inte med allt som skulle uppgraderas. Vi kommer därför att använda natten till den 24 maj, kl 00.00-06.00, till att slutföra dessa uppgifter. Detta kommer att innebära ett kort avbrott i vissa kapacitetsförbindelse för kunder i delar av Wexnets nät.

Starttid: 00:00

Sluttid: 06:00

Beräknad nedtid: Ett kort avbrott under ovan nämnda tidpunkt