Planerat arbete i Öjaby och Lammhult under tre nätter i augusti samt 2 september

11 augusti 2020

Wexnet kommer utföra planerade arbeten i Öjaby och Lammhult under tre nätter i augusti samt 1 september. Arbetet görs på grund av flytt av kablar i samband med renovering i Lammhult skola och byggnation av nya rondeller i Öjaby.

 

Arbetena kommer utföras under följande datum och tider:

Tisdagen den 25 augusti klockan 00.00-06.00

Onsdagen den 26 augusti klockan 00.00-06.00

Torsdagen den 27 augusti klockan 00.00-06.00

Onsdagen den 2 september klockan 00.00-06.00

 

Arbetet kommer påverka somliga kunder i Öjaby och Lammhult genom avbrott i fiberanslutning för internet, tv och telefoni mellan klockan 00.00-06.00 under respektive natt i augusti.