Planerat driftarbete 7 mars

Som ett led i att ytterligare förstärka vår infrastruktur har vi ett planerat driftarbete onsdag 7 mars. Detta arbete påbörjas kl 23 och det är ett förändringsarbete som inte innebär någon nedtid.