Planerat systemunderhåll 15 - 16 juni

Vi kommer att göra ett serverbyte i vår webbserverplattform natten mellan 15:e och 16:e juni. Detta kan påverka tillgängligheten för er hemsida under arbetets gång.  

Starttid: 2020-06-15 Kl 23:00

Sluttid: 2020-06-16 Kl 01:00

Nedtid: Upp till 2 timmar

Om ni skulle uppleva några problem med er hemsida kontakta vår support på support@griffel.se