Planerat underhållsarbete Wexnet 12 juni

Natten till den 12 juni, kl 00.00-02.00, kommer Wexnet att utföra ett underhållsarbete för att byta ut central utrustning. Detta kan innebära ett kort avbrott i några av våra kunders kapacitetsförbindelse.