Störningar i det trådlösa nätverket i PC

25 februari 2019

Kl 10:15 Nu ska probelemet vara löst. Prova att logga in igen, det kan också vara bra att starta om datorn om det ändå inte fungerar på en gång.

Kl 09:30 Det är fortfarande en del problem med det trådlösa och vi arbetar med att lösa problemet.

Kl 08:00 En del av våra kunder kan uppleva störningar i det trådlösa nätverket i sin PC, fungerar i mobil och Chromebook. Felsökning pågår.