Uppgradering av den trådlösa plattformen hos Griffel natten mellan 23 och 24 mars

24 mars 2019

Vi kommer att förstärka vår redundans för den trådlösa tjänsten genom en flytt till en ny plattform.

Uppgraderingen innebär bland annat ännu högre driftsäkerhet samt att framtida uppdateringar eller andra liknande arbeten kommer att ha mycket liten eller ingen påverkan på datatrafiken.

Under tiden detta arbete utförs kan några av våra kunder uppleva vissa störningar i kontakten med det trådlösa nätverket.  

Omläggningen till den nya plattformen kommer att ske:

Datum: 24 mars

Starttid: Kl 02:00 

Sluttid: Kl 08:00

Nedtid: Det trådlösa nätverket kommer att fungera till och från under tiden ovan.