VEAB har ett planerat arbete vid Norremark onsdag 13 mars

13 mars 2019

VEAB har ett planerat arbete onsdag 13 mars och detta kommer att innebära ett strömavbrott där vi har vår utrustning i området. 

Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för en störning i internettrafiken för våra kunder på Norremark.

Avbrottet kommer att vara mellan kl 17-19