Wexnet har planerade arbeten 10, 17, 24 juni och 1 juli

Wexnet har flera planerade nattarbeten under juni och detta kan komma att påverka nätverksuppkopplingen för en del av våra kunder som går via dem.

Datum: 10, 17 och 24 juni 

Starttid: Kl 00:00

Sluttid: Kl 05:00

Se vidare information på Wexnets hemsida https://wexnet.se/driftinformation/planerade-arbeten-juni/