Wexnet planerat arbete 14 mars

Vår underleverantör Wexnet har ett planerat underhållsarbete 14 mars som kan innebära att kundernas anslutningar kan komma att påverkas till och från i form av avbrott.

Starttid: 00:00

Förväntas vara åtgärdat: 05:00