Wexnet planerat arbete 28 mars

Vår underleverantör Wexnet har ett planerat underhållsarbete  28 mars som kan innebära att kundernas anslutningar kan komma att påverkas i form av avbrott i cirka 30 minuter någon gång under natten..

Starttid: 00:00

Förväntas vara åtgärdat: 05:00