Uppgradering av E-post-tjänsten IMAP 23 april

I det ständiga arbetet med att uppgradera vår driftmiljö kommer nu vår E-posttjänst IMAP att flyttas till en ny virtuell plattform. Detta kommer att innebära ett kortare avbrott på ca 30 minuter under tiden flytten utförs, i övrigt innebär det inga som helst förändringar i tjänsten.

Datum: 23 april

Starttid: Kl 22:00

Beräknad nedtid: 30 minuter